Фондация “Равностойно Партньорство”

„…чрез информация …. ние целим да развиваме интегритета на отделния човек в
информационен и образователен, морален и духовен, емоционален и интелектуален,
културен и творчески аспекти. Така ние осигуряваме необходимите условия за
равноправен и достоен диалог между различните.“ (Из Устава на ФРП).
Стигаме чрез култура до всеки

Нашата Мисия 

Сътрудничим

Помагаме

Приемаме

Нашата Дейност

Пишем и Четем Книги

Към Фондацията

има издателство,

което на проектен принцип

издава книги

на хартиен носител.

Пишем пиеси

Разполагаме със звукозаписно и монтажно студиа за аудио книги.

В студиото превръщаме пиесите в радиоспектакли.

Съчетаваме две постигнати мечти: театър с радио.

Стигаме чрез култура до всеки

Достигаме до всеки чрез изкуството

Влизаме с вас в галериите

В студиото ни идват изявени творци

Аудио формат за хората със зрителни затруднения

Жестов превод, субтитри, сваляне на предаванията на текст за трудно чуващите

Видео формат за всички

Радиопиеси като пресечна точка на няколко изкуства

Нашите Партньори 

logo jump.bg
nie vi chuvame. logo
Dari. vreme. logo
Biblioteka bulgaria logo
saiuz na Bulgarskite pisateli logo
Nacionalen fond. kultura
Fondacia. razvitie i. integracia  logo